12
08.2019

BTL Exilis Ultra 360眼袋淚溝一鋪清!助你重拾應有既美貌同自信

生活品味(本地)   藝文創作  

 

 

清左個眼袋同淚溝先再做其他野啦

唔知各位sis仲記唔記得對上一次訓到自然醒,而且醒左之後無哂黑眼圈同淚溝之後既靚靚樣係幾時呢?係咪已經好難再出現?

 

好正常既。因為番左工之後你既作息時間只會愈推愈遲,遲到自己都唔知幾點訓,一訓醒就睡眼惺忪,然後又帶著黑眼圈番工。日日重覆又重覆呢類工作同埋咁直到永遠……但係呢家有樣野介紹比你地,就係令到你地本身無化妝又攰,但係都俾到人一種神采飛揚既感覺。

 

點解你會有黑眼圈或者眼袋淚溝?

因為每個人既眼底下都會有數塊脂肪,由結締組織包住。但日子耐左,結締組織會變得鬆散,脂肪塊會突出形成眼袋。這退化的現象也可以是先天性,不一定是年長所致,也並非肥胖人士才有的特徵。

 

女人個樣可以唔出眾唔特別,但係一定要俾到人精神既感覺

精神既樣往往比到人一種特別吸引既感覺、試想像一下,俾你用一對水汪汪大眼睛望既人既視覺會係點?當然係非常之享受啦,因為眼部係永遠人與人最先接觸既部位。一個眼神接獲就會決定到你之後所做既一切事情,只有掌握到令眼睛精神既秘密,你先至有可能成為人生既最後勝利者,我絕對無誇張到!

我之前join既果間醫美中心做BTL Ultra 360眼袋槍都只不過係收緊6次療程唔洗兩百萬蚊,真係非常之抵,有興趣既朋友可以去呢到睇下^_^

 

網址如下: http://www.cutis.com.hk/promotion_detail.php?id=9

 

發表於2019.8.12
留言(0)
博客名稱 :
judynnick
網誌名稱:
judynick's blog
使用天數:477
電郵:judynick0320@gmail.com
按月份瀏覽
  2020
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
  2019
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
 • 十一月
 • 十二月
>> 更多
系統分類
 • 美容時尚
 • 生活品味
 • 藝文創作
 • 文化政經
 • 其他