15
08.2019

Ultra Big Soft Vinyl 超人梅比斯

生活品味(玩樂)  

Bandai出品,高23cm的ultra big soft vinyl 超人梅比斯,超人梅比斯係我認為好睇的一套ultraman劇集。

我這玩具小腹地方油漆有少少皺紋......。

發表於2019.8.15
留言(0)
博客名稱 :
金城
網誌名稱:
金城@無限地帶1972
使用天數:2,545
性別:
按月份瀏覽
  2020
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
  2019
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
 • 十一月
 • 十二月
>> 更多
系統分類
 • 飲食烹飪
 • 環球旅遊
 • 親子育兒
 • 數碼科技
 • 生活品味
 • 藝文創作
 • 電影戲劇
 • 攝影寫真
 • 戀愛心情
 • 文化政經
 • 其他
自行分類
最新留言