16
05.2020

JARED 同學仔來探訪

親子育兒(日常)  

5月16日

幾個月冇見D同學仔, JARED有時都掛住佢地架, 雖然平時都有同佢地傾電話, 但都唔夠見個面好, 今日就約左幾個同學仔上黎屋企玩同大食會., 一上到黎, JARED都好興奮咁同D同學仔打機呀睇電視呀, 招呼佢地, 又玩呢樣又玩果樣, D媽咪就煮野同吹水,豬肋骨, 羊架, 肉丸, 卡邦尼意粉, 鵝, 牛扒, 沙律, 西蘭花.....好多好多, JARED見返D死黨, 見佢又真係好開心....

食完飯, KURTIS竟然話出去跑O下步, 仲捉埋佢好朋友一齊去, 兩個爸爸就緊係陪啦, 難得佢地肯去行...

 

WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.34.17

WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.34.18WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.24.52WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.24.52 (1)WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.24.51WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.24.51 (1)WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.35.24WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.34.43WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.34.39WhatsApp Image 2020-05-17 at 01.11.30WhatsApp Image 2020-05-17 at 00.25.27

 

發表於2020.5.16
留言(0)
博客名稱 :
瑜諾無窮
網誌名稱:
偲偲汶汶,瑜諾世人
使用天數:2,378
性別:
按月份瀏覽
  2020
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
  2019
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
 • 十一月
 • 十二月
>> 更多
系統分類
 • 親子育兒
自行分類
最新留言