10
12.2019

聘請外傭(菲傭/印傭) 5大要訣

親子育兒(學習)   生活品味   其他  

收咗工返到屋企你仲有時間照顧小朋友, 洗衣,做飯,打掃 ……..? ,

聘用外傭已成為香港很多雙薪家庭的上佳選擇。如果你有意聘請 這些外傭,自然渴望能聘請到一位合適的外傭,不但能減輕家務,也能令家庭成員相處更融合。

所以,懂得如何挑選外傭是十分重要;以下是本公司所提供一些挑選外傭心得以作參考

聘請外傭(菲傭/印傭) 5大要訣

1. 菲傭 / 印傭 ? 哪個更合適?

2. 現成完約/海外經驗?

3. 年齡大小?家庭背景?

4. 學歷?工作經驗?

5. 上班日期?

 

 

 

僱傭中心邊間好? GA 專業家傭 !

專人客户服務先了解客户家庭所需。再推薦最合適的女傭對聘請外傭的每個疑問,來港後的種種問题, 我們都會一一解答和跟進。

菲傭-全包:(原價 $11,388) 88 折: $10,000!!!

印傭-全包:(原價$14,100)88 折:$12,388 !!!

 

 

外傭懶人包 !

1. 女傭大左肚點算?

2. 女傭生CANCER 可以點做?

3. 工人打爛野可以扣幾多錢?

4. 收到財務公司追數信 如何處理?

5. 外傭休息日,如何計算?

6. 外傭向你借錢, 如何處理?

7. 僱傭合約及僱傭法例需知

 

 

聘請外傭(菲傭/印傭) 5大要訣

香港有很多家庭都須要聘請 外籍家庭傭工 (菲傭/印傭)處理家務/照顧小孩長者

自1980年年代起就有不少家庭聘用外籍家庭傭工,尤其是雙薪家庭 .

正因為家傭在香港甚為普及,女性才有機會投身勞動市場,根據政府統計處2013年數字,本港女性就業率為72.9%,為亞洲所有國家及地區中最高,亦是亞洲唯一女性就業率高於男性的地區。

1. 菲傭vs印傭

每一個外傭的能力、態度及本質都不同,所以不能以一概全。但探討個別國家特有的特性包括當地語言、國民的教育程度、宗教, 信仰、飲食文化、民族性、生活禁忌等,都能對各國提供的傭工了解多一點,從而選擇適合自己家庭需要的傭工。

菲律賓傭工:醒目快手

菲律賓人大部分為馬來人,以英語和達加洛語為官方語言,八成以上人口為天主教徒。所以很多菲傭要求星期日放假,方便她們前往教堂聚會。菲傭的教育水平較高,英語較好,所以較容易和香港的家庭溝通,要是家中有小孩子,對小孩子提高英語水平也有一定幫助。最近本港一項調查就顯示,家中有菲情的孩子,英語水平較高。

當然,菲傭所說的英語口音和我們不盡相同,建議家長不應該依賴菲佛教導孩子英語(教育的工作,家長絕不應放鬆啊! 畢竟我們聘請外傭的目的,是要一個照顧家庭的家務助理,而非英語老師、僱主們切勿本末倒置。)然而,由於孩子在日常生活中,必須以英語和菲傭溝通,製造了一個說英話的環境,讓他們自然地多說多聽英語自然學習得比較好。至於做家務方面,根據不少僱主的意見菲傭做家務都比較快手,也很醒目。

另一方面,要是家中有不懂英語的老人家或家庭成員,便需注意菲傭對於學習廣東話的意欲及效果也不及其他不懂英語的外傭

因為她們沒有學廣東話的迫切需要。可是,若在處理家事過程中,一旦家庭成員和菲傭互不理解,往往引致互不信任、不滿及仇視甚至惜恨,後果可能很嚴重。

然而,由於菲傭到港工作已經過很長時間,他們都十分了解香港勞工法例及入境條例中的灰色地帶,並利用這些灰色地带僱主、處處講求合約條款而不願意與僱主合作等情況。更嚴重者,有菲傭更會利用法例,對僱主進行無理控告,要求賠償或滿足其他的
要求,令僱主非常麻煩! (當然,不排除大部分外傭庸對僱主作出的法律檢控是合理的,這種可惡行為也不一定只發生在菲傭身上,但本港一些新聞媒體,的確曾揭露過本港有些菲傭,專替在港工作的鄉里向催主無理檢控,從中「找著數」,所以僱主也要小心處理。

印尼傭工:服從性強

印尼是個多種族的國家,國內以印尼語為官方語言,有個別高質素或曾經到外地工作的印傭,會略懂英語。事實上,自從1995年7月起,印尼政府要求到港工作的印傭最少具備中學畢業的學歷,所以來港印傭的英語水平亦有所提高。但建議有意聘請印傭的僱主 要求仲介公司安排一個簡單的電話面試,嘗試和你已認為合適的作簡單電話對話,以了解她的語言程度

筆者曾到過數間專門代聘印佛的外傭公司,看完一疊疊的外傭資料後,選了一些在英語或廣東話一欄填上「Good」的印傭,但看過她們的錄影帶後、或許是筆者欠缺語言天分,真的完全不明白他们說什麼,最清楚的只有先生、太太、你好嗎、某些食物名稱等簡單的詞彙。

聘請外傭前的準備

望她們真的有良好的英語,看錄影帶或電話面試是有必要的. 當然,我們不能要求她們熟識外語,但也應當具備最基本的溝通,僱主並要預算給予最少1個月時間,讓到港的印傭學習廣東話。期間可以加入手語、圖文等溝通。而印傭學習廣東話的效果,一般
都比菲傭高。另一方面,印傳個性比較較純模,對僱主的服從性也較強,所以越来越多香港家庭聘請印尼女体。根據一些聘請印傭的僱主的意見,她們「手腳」比較慢,但願意學習,只要給她明確指示及教導,她們都能達成工作目標。但須注意的是,有時印傭比較較被動,當不明白僱主的說話時,卻會裝作明白,所以安排一些特別的任務給她時,最好要她先複述一次她要做的任務,以確保她完全明白。

另外,印尼人大多為回教徒,除了不吃豬肉外,有些更有朝拜和守齋的習慣,電主可能要加以適應及還就。此外,如果方便的話,亦建議催主安排回教徒印傭在回教的大節日放假

 

 

菲傭 / 印傭 ? 哪個更合適?

菲律賓多年來輸出家傭往外國,現已遍佈全世界,菲傭於香港工作也歷史悠久。所以菲傭群體也變成有規模;他們彼此間的訊息傳遞也很易,令到他們更懂得爭取自己的權益。因菲律賓家傭多懂英語,很多家長希望透過他們能幫助孩子們操練英語,所以仍然是有孩子的家庭的主要選擇。

菲律賓海外傭工目前大約有1000萬人分佈在全世界,包括中東地區、美國、加拿大、大洋洲、歐洲,以及亞洲的日本、韓國、台灣、香港和新加坡等地。

90年代後期,印尼家傭亦漸受香港僱主歡迎。因為她們民風純樸、比較勤力和服從性更高;部份印傭懂廣東話,更容易與香港人溝通

須知道大部分菲傭只諳英語,而印傭則曾受廣東話訓練。所以,若你完全不懂半句英語,或僱來的傭人是負責照顧老人家, 則奉勸你勿請菲傭。

菲傭一般的教育水平均達到中學或以上,以英語和達加洛語為官方語言,因此英語水平較高。菲律賓曾長時間為西班牙及美國統治,故國民生活模式及水平相比較為現代化,多懂注意個人衛生、容易適應及學習香港的生活,也可幫助孩子們操練英語。。

印尼「重男輕女」,因此印尼女傭服從性較高、純樸、勤力、假期安排較彈性,加上印尼政府很著重當地外傭的培訓,令印傭的質素大大提高。因為新加坡和香港生活環境習慣差不多,在處理家務上會較為有條理及衛生。故曾到過新加坡工作的印傭,更深受港人歡迎

印傭純D ? 菲傭奸D?

有啲客人一入到我地舖頭, 第一句就問: 「菲傭好啲定印傭好啲?」「同埋我聽人講,印尼純D ,菲律賓就奸D,係咪真架?」

遇到呢啲客人,一定會好有耐性咁了解佢地既需要, 再比一啲專業既意見:「印尼姐姐普遍可以用簡單廣東話溝通, 因為多數印尼工人唔識講英文,當地學校主要會教佢地簡單廣東話,適合照顧唔多識英文既長者。而菲律賓姐姐一般可以用英語溝通, 而且相對有較高教育水平,適合照顧小朋友同佢地用英文溝通, 咁樣小朋友英文都進步得快啲啦。」

至於印尼姐姐係咪純啲?菲律賓姐姐係咪奸啲?

僱主們所謂既奸, 無非都係覺得佢地會偷懶、講大話、借錢甚至偷野等等……..但其實冇證據亦冇數據顯示菲律賓姐姐多啲呢啲行為。你甚至會發現好多極端個案例如涉及虐待少主、在食物中加料,放假有副業等等,當中都涉及不同國籍嘅女傭。所以菲律賓姐姐奸啲呢點係邏輯上係唔成立嘅。反而有咩技巧可以令你揀到乖乖嘅女傭先至係討論嘅重點

其實咩國籍都有好人有壞人,當然僱主都有好有壞。所以僱主同工人姐姐多啲溝通, 尊重佢地多啲, 對佢地好啲, 佢地自然,會做好份工!

菲傭 / 印傭

 1. 學歷
  1. 據稱40萬名外籍家庭傭工中有一成傭工有大學學歷,好多僱主都唔介意高薪聘請有學歷嘅工人姐姐。菲律賓有幾十年被西方國家統治,教育相對普及,菲傭一般都到大學程度,加上菲律賓嘅教育體制同美國一樣,菲傭嘅英文程度都唔錯。印傭學歷相對就較低,教育程度多數係中學或以下。
  2. 菲傭:一般擁有大學程度。
  3. 印傭:學歷偏低,只有中學或以下程度。
 2. 海外經驗
  1. 菲傭-多數在加拿大、澳洲等地方工作,其次是香港
  2. 印傭-大多數曾到新加坡、台灣等地方工作,始終在東南亞地區,其起居飲食、文化及生活水平與香港較接近。如果選擇印傭,宜選曾出國為佳。
 3. 語言
  1. 菲傭-主要以英語溝通,略懂廣東話
  2. 印傭-語言天份較強,僱主只需給予3個月時間,已學懂當地語言。
 4. 湊BB能力
  1. 菲傭-有些可能不願意晚上起床照顧BB,容易埋怨。有些年資較高的菲傭,份外計較,知道要照顧初生嬰兒,未必會接受聘請。
  2. 印傭-大部份也願意晚上照顧寶寶,因此較年輕,體力也較佳,對僱主較少埋怨
 5. 廚藝
  1. 菲傭-西餐為主
  2. 印傭-較為濃味,調味較多,以煎炸食物為主
 6. 衛生
  1. 菲傭-國家環境較佳,教育程度高,相對衛生程度會較好。
  2. 印傭-大部份家庭以務農為生,衛生環境較差。
 7. 宗教
  1. 菲傭-多信奉基督教或天主教,可能要求星期日放假到教堂。
  2. 印傭-大多信奉回教,不吃豬肉,伊斯蘭曆法的第九個月為齋戒月,每天要入夜才可進食。僱主要先詢問她們是否進行齋戒,以免不夠體力應付日間工作。
 8. 服從性
  1. 菲傭-由於女傭已熟悉香港生活環境及認識一些同鄉或朋友,加上沒有經濟負擔,可能會有揀僱主情況,在假期安排上亦會有所要求。
  2. 印傭-海外女傭比較單純,服從性較高較聽話,因為有經濟負擔,所以會珍惜工作及工作態度較熱誠,容易教授。
 9. 菲傭與印傭照顧老人家能力
  1. 菲傭的個性比較外向,所以容易與同鄉人做溝通和對比,要是對比感覺自己的工作比較難做,就容易生怨言
  2. 印傭的吃苦耐勞的能力稍強,所以比菲傭更適合照顧老人家

2. 現成完約/海外經驗?

海外女傭

聘請到港工作的「海外女傭」,一般較為純樸及服從性較高,由於「海外女傭」首次到港工作,僱主可以按照自己的需要指示她們,定下規矩,她們對於首任僱主也會特別尊重。 一般「海外女傭」來港前,都要向當地培訓學校繳付高昂的「 學費」。他們需要錢來支付貸款學費,所以部份女傭都會不容易毀約 ,他們都比較穩定 , 服從性較高 , 不過,「海外女傭」一般缺乏家務經驗,她們就好像一張白紙,可以完全根據僱主的指示去工作,她們很多都是,因此很多「海外女傭」來自貧瘠的山區,家庭以務農為生 , 在來港後,才首次接觸家庭電器 。 因此,若您打算聘請「海外女傭」,您必需做好心理準備,花大量時間親自培訓

現成女傭

至於在港「現成女傭」己累積不少香港外傭經驗,並已適應香港人生活模式和習慣,因此她們可以更快地投入工作;也由於香港僱主要求高,若她們能完成一個合約,足可證明她們的工作質素有一定的水準。 

另外,由於「現成女傭」身在香港,您在聘用他們之前都可作「面對面」的實地考核,他們每一個細緻動作都無所遁形,因此,大大減低了您隔山買牛、買錯貨的風險,您可以省卻了親自培訓的時間外,也減少了因低劣工作質素而重選外傭的煩惱。

不過,又因為「現成女傭」已有工作經驗,她們可能會有「駁咀」及「偷懶」的情況,服從性較低,然而,這要看僱主的管治能力了,只要僱主能深諳與外傭相處之道,其實「完約現成女傭」將會是更穩妥的選擇

一定揀完約工人? 錯! !!

好多人講請工人個話:「梗係請完約工人啦!斷約工人即係比人抄魷魚,比你都唔要啦!」

其實真係好多人,一入到公司就問有冇完約工人。佢地覺得一來完約工人應該係表現好先會做完份合約,二來係佢地唔使等咁耐就可以返工。

完約工人只係代表佢係完成左一份為期兩年既合約, 唔等於佢工作表現很好。有好多僱主都話,佢地都係因為嫌煩,或者搵唔啱第二個,所以先「捱」完個工人份合約! 至於斷約工人,顧名思義係佢地未能完成兩年合約,可以係僱主抄佢,亦可以係佢自己唔做。僱主終止佢合約,唔係一定代表個工人表現唔好,可以有好多原因,例如小朋友去外國讀書,老人家入住老人院,僱主發左達/冇野做可以全職照顧家庭等等等等。所以完約工人一定好過斷約工人唔係絶對嘅。僱主應該先了解完約工人點解唔同現有僱主續約,斷約工人因咩事會解約,最緊要就係見左個工人先,同佢傾下計了解下, 睇下佢適唔適合自己。

至於完約工人可以早啲返新工都唔係絕對。任可工人搵到新僱主,都要重新辦理同一手續,一般完約日加4星期左右,但唔好忘記工人完約前2-3個月就會出來揾工。所以未必完約工人可以快啲返工咖。

精明既僱主門,識揀一定揀完約工人? 「並唔係咁樣架!」

3. 年齡大小?家庭背景?

實際上,年齡大小不是很重要。不同年齡組合的女傭 , 各有優點和缺點 , 必須取決於工作性質, 家庭背景, 外傭的家庭背景和需要而訂 :

年紀較輕的外傭,如在21-28歲左右,一般缺乏經驗,一般較為純樸及服從性較高 ,她們就好像一張白紙,可以完全根據僱主的指示去工作,會較容易與5-12歲的小孩融洽相處。因為這些外傭仍是較為純真,年齡距離較小,亦較有精力與小孩玩耍溝通。如果他們已經在當地生孩子,他們會更願意努力工作來賺錢回到家鄉。但思鄉病也會成為一個問題 . 如果姐姐有小朋友,相信她至少不會討厭小朋友,而且還會有照顧小朋友經驗。當然文化有不同,但至少姐姐也是一個母親。另外是小朋友年齡,為人父母,相信你們都清楚,如果小朋友太細個,難免會心掛掛. 一些僱主則害怕年紀較輕的單身外傭「唔定性」或容易「拍拖」,對已婚外傭且有小孩的又擔心她們在異地會思鄉,掛念孩子和丈夫。其實以上的擔憂主要視乎傭工的品性而定

而年紀如在29-45歲左右的外傭,一般較適合照顧初生及長者、應付較為沉重的工作。一般來說,他們孩子已經長大 .少有思鄉病問題 . 因為年紀較大的外傭人生閱歷,鍛煉出來了忍耐及包容,都較獨立及上手快。但往往喜歡比較以往僱主的家庭情況,較難控制及不容易接受新事物.

 

4. 學歷?工作經驗?

其實,外傭學歷高低並非最重要的一環,只要外傭能與僱主溝通,有基本應變及學習能力已算足夠.

 
教育程度較高:                                            教育程度較高的女傭在學習能力及溝通能力比較強,容易與孩子相處融洽。但另一方面,她們的自尊心較強,不容易妥協及不喜歡接受命令式的工作指派。
教育程度較低:  教育程度較低的女傭一般會較聽話忠心,容忍力較強。但另一方面,她們在學習新事物、表達能力方面可能會較差。

整體而言,曾到海外工作的外傭,人生經驗較為豐富,對一些家庭電器的操作在最初段時間比起從未出國的外傭較熟識。

相對地,因為傭工對外界事物的認知程度加深了,對僱主的要求亦相應提高。未出國工作的外傭,由於沒有前車可鑑,作出「比較」的情況就較少。

無海外工作經驗:                                               沒有海外工作經驗的女傭,思想較單純且忠心,更容易接受新事物。她們需要較多的時間去適應香港的生活節奏及接受僱主的工作指示。但她們就好像一張白紙,可以完全根據僱主的指示去工作。
具海外工作經驗:   在香港、新加坡、台灣等地已有工作經驗的女傭,一般都較獨立及上手快。但往往喜歡比較以往僱主的家庭情況,容易學會一些偷雞的毛病,較難控制及不容易接受新事物。

 

5 .上班日期?

不要讓上班日期影響您的選擇!!!

你需要找到一個合適的女傭,而不是找到能夠上班的女傭.

僱傭合同期限為2年,找到合適的女傭非常重要. 許多雇主認為上班日期是一個重要因素

其實好多雇主一入到公司就問有冇完約工人。佢地覺得唔使等咁耐就可以返工。完約工人可以早啲返新工都唔係絕對。任可工人搵到新僱主,都要重新辦理同一手續,一般完約日加4星期左右,但唔好忘記工人完約前2-3個月就會出來揾工。

實際上(完約/海外)沒有區別. 如果他們仍然在最後個月找工作,它顯然面試表現不佳或其他原因

 

 

 

外傭懶人包:

僱傭合約及僱傭法例需知

標 準 僱 傭 合 約 ( ID 407 ) 是 香 港 特 區 政 府 入 境 事 務 處 唯 一 承 認 、 適 用 於 僱 主 申 請 從 外 國 聘 用 家 庭 傭 工 的 合 約 。

傭 工 在 抵 達 香 港 時 , 應 帶 備 合 約 。 入 境 管 制 站 的 入 境 事 務 主 任 / 入 境 事 務 助 理 員 可 能 會 要 求 他 / 她 出 示 合 約 , 以 供 檢 查 。

傭 工 只 可 以 為 合 約 上 訂 明 的 僱 主 料 理 家 務 。 僱 主 不 得 要 求 或 容 許 傭 工 擔 任 家 務 職 責 以 外 的 職 務 。 除 事 先 根 據 第 15 ( d ) 條 得 到 入 境 事 務 處 處 長 批 准 傭 工 執 行 駕 車 職 務 外 , 傭 工 根 據 僱 傭 合 約 所 須 執 行 的 家 務 , 並 不 包 括 駕 駛 任 何 類 型 的 車 輛 , 不 論 駕 駛 目 的 為 何 , 亦 不 論 該 車 輛 是 否 屬 於 僱 主 所 有 。

傭 工 不 得 受 僱 於 任 何 其 他 人 士 擔 任 任 何 其 他 職 務 , 包 括 兼 職 家 務 工 作 。 僱 主 亦 不 得 要 求 或 容 許 傭 工 為 任 何 其 他 人 士 擔 任 任 何 工 作 。

支 付 工 資

工 資 的 款 額 不 得 少 於 香 港 特 區 政 府 所 公 布 及 在 合 約 訂 立 當 日 有 效 的 規 定 最 低 工 資 。 僱 主 如 沒 有 按 僱 傭 合 約 支 付 到 期 應 付 的 工 資 , 可 遭 受 刑 事 檢 控 。

僱 主 應 以 現 金 支 付 工 資 , 或 在 傭 工 同 意 的 情 況 下 , 以 支 票 支 付 工 資 , 或 把 工 資 存 入 傭 工 的 銀 行 戶 口 。

扣 除 工 資

除 《 僱 傭 條 例 》 容 許 的 情 況 外 , 僱 主 不 得 扣 除 傭 工 的 工 資 。 以 下 是 《 僱 傭 條 例 》 容 許 扣 除 工 資 的 例 子 :

 1. 因 缺 勤 而 扣 除 工 資 , 但 扣 除 的 數 額 不 得 超 過 與 缺 勤 時 間 成 比 例 的 數 額 ;
 2. 因 損 壞 或 遺 失 僱 主 的 貨 品 、 設 備 或 財 物 而 扣 除 工 資 , 但 按 《 僱 傭 條 例 》 , 扣 除 的 數 額 不 得 超 過 港 幣 300 元 , 並 須 遵 守 其 他 條 件 ; 以 及
 3. 因 僱 主 曾 預 支 或 超 額 支 付 工 資 給 傭 工 而 按 數 扣 除 工 資 , 但 可 扣 除 的 最 高 數 額 不 得 超 過 一 個 工 資 期 應 支 付 的 工 資 的 四 分 之 一 。

除 非 得 到 勞 工 處 處 長 書 面 批 准 , 否 則 所 扣 除 的 工 資 總 額 ( 因 缺 勤 而 扣 除 工 資 除 外 ) 不 得 超 過 該 工 資 期 內 應 支 付 的 工 資 的50% 。

遣 返 傭 工

倘 傭 工 在 合 約 終 止 或 期 滿 後 , 因 受 阻 而 被 迫 延 遲 離 港 , 他 / 她 應 在 獲 准 逗 留 期 限 屆 滿 前 向 入 境 事 務 處 處 長 申 請 延 期 留 港 一 段 短 時 間 。 在 該 傭 工 自 願 延 期 留 港 期 間 , 僱 主 無 須 給 予 津 貼 。

為 傭 工 投 保

所 有 僱 主 必 須 依 法 就 各 項 賠 償 責 任 投 保 。

按 照 《 僱 員 補 償 條 例 》 第 四 部 的 規 定 而 購 買 的 保 險 , 一 般 並 不 包 括 非 因 受 僱 工 作 而 引 致 的 疾 病 或 意 外 但 須 由 僱 主 負 責 的 醫 療 費 用 。

僱 主 不 給 予 通 知 而 終 止 合 約

倘 傭 工 在 受 僱 期 內 有 以 下 情 況 , 僱 主 可 無 須 給 予 通 知 或 代 替 通 知 金 而 終 止 合 約 :

 1. 蓄 意 不 服 從 合 法 且 合 理 的 命 令 ;
 2. 行 為 不 當 , 而 該 等 行 為 是 他 / 她 盡 心 盡 力 工 作 所 不 應 有 的 ;
 3. 有 欺 詐 或 不 忠 實 行 為 ;
 4. 經 常 疏 忽 職 守 ; 或
 5. 因 任 何 其 他 理 由 , 使 僱 主 有 權 根 據 普 通 法 無 須 給 予 通 知 而 終 止 合 約 。

傭 工 不 給 予 通 知 而 終 止 合 約

傭 工 可 無 須 給 予 通 知 或 代 通 知 金 而 終 止 合 約 :

 1. 如 他 / 她 有 合 理 原 因 懼 怕 身 體 會 因 暴 力 或 疾 病 受 到 危 害 , 而 該 等 暴 力 或 疾 病 , 在 其 僱 傭 合 約 內 並 無 明 言 或 必 然 默 示 會 出 現 ;
 2. 如 他 / 她 受 僱 主 苛 待 ; 或
 3. 因 任 何 其 他 理 由 , 使 他 / 她 有 權 根 據 普 通 法 無 須 給 予 通 知 而 終 止 合 約 。

訂 立 新 合 約 時 的 安 排

約 滿 例 假 是 法 定 年 假 條 文 以 外 的 額 外 假 期 。

將 合 約 期 延 長 一 段 短 時 間

如 傭 工 及 僱 主 欲 將 合 約 期 延 長 一 段 短 時 間 2 , 傭 工 應 向 入 境 事 務 處 處 長 申 請 在 香 港 延 期 逗 留 。 這 類 延 期 逗 留 申 請 只 會 在 特 殊 情 況 下 才 獲 得 批 准 。 因 續 約 而 提 出 的 延 期 逗 留 申 請 , 一 般 不 會 獲 得 批 准 。 入 境 事 務 處 處 長 可 全 權 決 定 是 否 批 准 延 期 逗 留 。 在 任 何 情 況 下 , 延 期 逗 留 超 過 一 個 月 的 申 請 , 通 常 不 會 獲 得 批 准 。

傭 工 的 醫 生 證 明 書

傭 工 應 將 他 / 她 的 醫 生 證 明 書 交 給 僱 主 查 閱 。 僱 主 在 擔 保 傭 工 申 請 來 港 工 作 簽 證 前 , 應 先 查 閱 該 份 醫 生 證 明 書 。

駐 港 領 事 館 的 規 定

僱 主 向 香 港 特 區 入 境 事 務 處 處 長 遞 交 合 約 為 傭 工 申 請 簽 證 之 前 , 宜 先 向 有 關 的 駐 港 領 事 館 查 悉 必 須 遵 行 的 任 何 規 定 或 必 須 辦 理 的 手 續 。

疾 病 津 貼

根 據 《 僱 傭 條 例 》 , 傭 工 在 受 僱 的 首 十 二 個 月 內 , 每 受 僱 滿 一 個 月 , 可 享 有 兩 日 有 薪 病 假 , 其 後 則 每 服 務 滿 一 個 月 可 享 有 四 日 有 薪 病 假 。 有 薪 病 假 最 高 可 累 積 至 一 百 二 十 日 。

每 日 的 疾 病 津 貼 相 等 於 每 日 平 均 工 資 的 五 分 之 四 。

如 連 續 放 取 病 假 不 足 四 天 , 傭 工 便 不 能 領 取 疾 病 津 貼 。

 

外傭休息日,如何計算?

凡按連續性合約受僱的僱員,每 7 天可享有不少於 1 天休息日。

休息日的安排 休息日由僱主指定,並可分爲固定性及非固定性:

固定性休息日 - 僱主只須一次過將休息日的安排通知僱員。

非固定性休息日 - 僱主須在每月開始前將該月內各休息日的安 排通知僱員。口頭通知、書面通知或張貼僱員 該月休假表均可。

在僱員同意下,僱主可另定休息日,代替原來指定的休息日。另定休息日 須安排在同一個月內的原定休息日之前,或在原定休息日後的 30 天之內。

所有外籍家庭傭工,不論服務年資的長短,都有權享有下列每年12天的法定假日:

 1. 一月一日;
 2. 農曆年初一;
 3. 農曆年初二;
 4. 農曆年初三;
 5. 清明節;
 6. 五月一日;
 7. 端午節
 8. 中秋節翌日
 9. 重陽節;
 10. 冬節或聖誕節 (由僱主選擇)
 11. 七月一日; 以及
 12. 十月一日。

傭工如在法定假日之前已為僱主連續服務滿3個月,便可享有該假日的假日薪酬

傭工為同一僱主每工作滿12個月後,便有權享有有薪年假。
年假日數會按傭工的受僱年資由7天遞增至最多14天。詳情如下:

1服務年期 – 每年可享有7日的有薪年假日數
2服務年期 – 每年可享有7 日的有薪年假日數
3服務年期 – 每年可享有8 日的有薪年假日數
4服務年期 – 每年可享有9 日的有薪年假日數
5服務年期 – 每年可享有10 日的有薪年假日數
6服務年期 – 每年可享有11 日的有薪年假日數
7服務年期 – 每年可享有12 日的有薪年假日數
8服務年期 – 每年可享有13 日的有薪年假日數
9年以上服務年期 – 每年可享有14 日的有薪年假日數

例如,傭工為僱主完成第二個為期2年的合約後,便有權享有9天的年假。

在受僱滿12個月後,傭工須於隨後的12個月內放取她有權享有的有薪年假。年假日期應由僱主與傭工經商議後指定。僱主須最少在假期開始的14日前以書通知傭工年假日期。

如年假期內適逢休息日或法定假日,該日應視作年假。僱主須為傭工另定休息日或法定假日。

若果僱主與傭工簽訂再次聘用合約,除傭工有權享有的年假外,僱主須另外給予傭工不少於7天的休假。至於休假是否有薪,則視乎雙方就標準僱傭合約第13條款所簽訂的條件而定。

無薪假期的安排必須獲得僱傭雙方同意。僱主不得單方面強逼傭工放取無薪假期。

根據標準僱傭合約的規定,如僱主與傭工簽訂再次聘用合約,傭工必須在新合約生效前,返回其原居地放取不少於7天的休假,費用由僱主支付。

僱主與傭工經常就假期薪酬及僱主有否給予假期的問題發生爭拗。僱主應妥為保存假期及工資記錄,以免日後發生爭執。


要求傭工在法定假日工作 ,你必須:

 1. 預先給予傭工不少於48小時的通知; 以及
 2. 在原定假日前或後的60天內安排另定假日給傭工。


不可以 以額外補薪代替發放法定假日給傭工 。僱主不得以款項代替發放法定假日給傭工。僱主如違反上述規定,可被檢控,一經定罪,可被罰款港幣5萬元。

如果法定假日適逢傭工的休息日,你須在休息日翌日補假給傭工,該翌日須並非法定假日。

14.當僱傭合約期限屆滿或終止時,我應怎樣給予年假?

當僱傭合約終止時,你須向傭工支付工資,以代替他/她每工作滿 12個月而享有,但又未曾放取的年假。此外,在任何12個月期間,如傭工已受僱滿3個月但不足12個月,除因犯嚴重過失而遭即時解僱外,傭工有權享有按比例計算的年假薪酬。

例如:傭工在工作滿18個月後辭職或遭解僱,而他/她未曾放取任何年假,僱主便須向傭工支付工資,以代替他/她首12個月受僱而享有的年假(即7天),並另加其餘按受僱日數比例計算的年假薪酬 (即7天+3.5天=10.5天工資)。

不過,如傭工在工作滿18個月後,因犯了嚴重過失而遭即時解僱,他/她只有權獲得工資以代替他/她首12個月受僱而享有的年假(即7天工資)。

收到財務公司追數信 如何處理?

如果佢同工人講知道左佢欠財仔錢,工人都願意自己辭職。

記住一定要工人自己寫返封遲職信,同埋簽埋ID407E。 這點非常重要!!!以後可以省卻很多麻煩!!!

因為外傭借左財仔,走左之後一定要正式通知入境處外傭已經離職(頭先講果張ID407E)。因為如果你唔咁做,你冇入境處果封回覆外傭已離職嘅信,去通知返財仔你個外傭已經走左,財仔基本上係會不斷來搵個外傭。聽落去好似好荒謬,竟然要去通知財仔,不過呢招真係萬試萬靈。

相信大家都聽過好多外傭借錢唔還,財仔搵上門嘅新聞。一日財仔知道個外傭未走,而外傭仲爭佢地錢,就會成日走來煩你。有好多傭主都係因為頂唔順而要炒左個工人。不竟人地食呢行飯嘛,你official 通知左財仔人都唔係度,自自然唔會再來搵你啦。

女傭生CANCER 可以點做?

如果真係確診,就先問吓工人自己想點;因為工人有嚴重疾病有機會都想返屋企休養,不過如果個女傭真係想留係香港治療嘅,就要再睇情況喇。

因為有D早期cancer可能只需要定時返醫院治療,咁情況可能只要女傭覆診時候俾返日假期就可以。但譬如已經比較嚴重需要即刻留院治療,就可能要計返疾病津貼。(計法係出4/5人工,同睇下工人儲左幾多日病假,最高可以有120日,只要醫生比佢一次連續性嘅四日病假,就要需要比呢個疾病津貼)

請工人要生養死葬,所有醫療費用都要負責的。僱主再問,如果佢一病不起,咁咪好大獲?

其實都唔係好大獲嘅,最多都係120日你要出4/5 人工同埋俾醫療費直到佢份合約完結,冇人叫你再同佢續約的

外傭向你借錢, 如何處理?

如果家中外傭向自己借錢或預支薪金。僱主應該是借還是不借呢?

根據現行法例,無論僱主借了多少金錢予 外傭,僱主每月不可在外傭的月薪扣除超過百分之廿五的薪金用以償還債項。

所以,僱主借錢時要考慮外傭是否真的需要這筆金錢應急。如果外傭是借錢回鄉應急的話,譬如外傭家人有意外或逝世等原因,僱主更應僅慎考慮。

萬一外傭回鄉後不再返港,僱主很難取回借出金錢。
其實很多個案,外傭向僱主借錢已經是最後一步,一般在外面財務公司借了很多錢而無力償還,向僱主借完最後一筆錢就回鄉。!

工人打爛野可以扣幾多錢?

 

女傭整爛左佢一個價值$5000嘅電飯煲,問可唔可以扣佢錢?

按照勞工法例,傭員因疏忽或失職而損壞或遺失僱主之貨物、設備或財產,每次可按值扣除,但上限不可超過$300。另外,扣除工資的總額亦不可超過僱員該工資期的工資1/4。

即係話女傭整爛個電飯煲,你只可以扣佢$300。如果女傭呢個月整爛你四樣嘢都超過價值$300,而你係出緊$4520 人工,你呢個月最多只可以扣$1130。剩低果$70可以下個月再扣。

如果女傭新到職,建議僱主最好親自示範使用所有電器,盡量唔好用咁貴重嘅電器,以免女傭真係整壞嘅時候你扣佢錢又傷左大家嘅感情。

 

7. 女傭大左肚點算?

其實如果女傭大肚,首先你可以恭喜佢先,因為有喜始終都係開心事。跟住落來就要問下女傭想點,如果佢希望回家休息準備生仔,咁大家就約定一個時間計好糧俾佢返去。相信呢個情況對僱主影響係最少,最多都係請返個新工人。

但女果女傭覺得仍然可以工作,並希望在香港產子。就要計下女傭預定產假開始前 , 做夠40星期未 。如果夠40星期,產假是有薪的。(連續10星期產假,工資4/5 計)好多女傭志願機構(NGO)會免費為外傭媽媽提供支援服務,每宗個案都由團隊跟進處理,包括社工、護士,甚至乎嬰兒出世後,亦可以安排照顧。

外僱同樣受到香港勞工法例保障。如果外傭懷孕,應該作出妥善的工作安排。僱主千祈唔好因爲外傭懷孕而解僱外傭,咁樣係觸犯左香港法例的。

家傭工作兩年約滿後,通常都會利用累積的14天假期回鄉探親,不過,早前發生菲傭回鄉後懷孕,在僱主寓所誕嬰擲街的新聞後,令不少僱主擔心即將回國休假的外傭,有可能會事件重演。不要輕信驗孕棒 驗血不驗尿

外傭向僱主報喜的手法往往是出人意表。有的會拿出呈陽性結果的驗孕棒,更會以月經遲來為由,「推斷」自己懷孕,十分兒戲。所以,僱主宜帶外傭進行徹底的身體檢查,但不要驗尿,以免除「掉包」的風險。在化驗所對認外傭身份證,抽血驗孕最為可靠。

有僱主會在外傭回國前預先安排她注射避孕針,這做法是否合法?

只要在僱主及外傭雙方同意下,僱主是可以安排外傭注射避孕針的。由於有關要求由僱主提出,因此費用應由僱主支付。雖然這是最直接的做法,但不算普遍。菲律賓、印尼等國家可能有宗教因素致避孕意識較薄弱,僱主並沒有方法可以完全避免外傭在回鄉期間懷孕,故需靠雙方互相信任,例如僱主可在外傭回鄉前多加提醒,又或帶她到所屬的僱傭中心,安排翻譯,盡量減低言語上的誤會。

發表於2019.12.10
留言(0)
博客名稱 :
samwong227
網誌名稱:
samwong227's blog
使用天數:1,245
電郵:secwong@yahoo.com.hk
按月份瀏覽
  2022
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
  2021
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
 • 十一月
 • 十二月
>> 更多
系統分類
 • 親子育兒
 • 生活品味
 • 其他